Pentagon Arkitekt Åre Järpen

  Jämtland

 
  hus för 4 årstider > pentagon
 

pentagon

Pentagon arkitektkontor drivs av Håkan Nilsson (arkitekt SAR/MSA) och bedriver verksamhet inom framförallt arkitektur, men vi kan även direkt eller indirekt tillhandahålla tjänster som projektledning, upphandling, kalkyl och inredning. Vårt arbetsområde sträcker sig från tomt till äggkopp.

Pentagon arkitektkontor har under de senaste 25 åren arbetat för att genom lokal närvaro och ett nationellt kontaktnät bli en bra samarbetspartner för Åres företag.

Företaget har sedan många år ett väl fungerande samarbete med 2BK Arkitekter Stockholm /www.2bka.se/ . Detta samarbete har numera breddats till att även omfatta Zero Architects i Lund och Unit Arkitektkontor i Göteborg. Detta är en garant för kapacitet vid större projekt. Se även under pentagon +.

Företagets kanske största styrka ligger i förmågan att kombinera arkitektonisk gestaltningsförmåga med kostnadsmedvetenhet (bondsnålhet). Det ligger en viss utmaning i att verka där man bor. Den jämtländska jantelagen tolererar inga misstag.

Länk till filial: http://pentagon.afis.osd.mil/

Den femhörniga formen är användbar till mycket. Soffan här bredvid är designad av Tobias Wong och Niels Berndtsen för Bensen. Snygg form, men jobbig om man har diskbråck. www.bensen.ca

 

    PENTAGON ARK KONT
    Svensta gård 146
    837 94 Järpen
    Tel +46 647 66 52 66
    Mobil +46 70 316 74 32
    Fax +46 647 66 52 68
Asbestos Cancer